Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

Friday, 30 September 2011

Olvasnivaló a hét végére

Aki régóta olvas tudja, hogy néha csatolok egy-két cikket. A cikk a portfolio.hu-n jelent meg  link. Felcsuti Péter a maga politikafüggetlen hozzáállása, szakmaisága, vezetői és emberi erényei mindig is példaképül szolgáltak és szolgálnak a mai napig, számomra  ő az élő, ideális vezető, a politikamentes, független szakértő. Jelen helyzetben érdemes a véleményére odafigyelni, ajánlom a cikket mindenkinek.

"Zombi bankok Magyarországon (Vélemény)

2011. szeptember 30. | 09:24     
Felcsuti Péter
"Amikor a kormány a vállalkozók panaszait hallva a külföldi bankokat fogja hibáztatni a hitelszűke miatt, emlékezni, vagy inkább emlékeztetni kell arra, hogy ő lökte zombi létbe ezeket a bankokat" - írja alábbi véleménycikkében Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója, a Bankszövetség egykori elnöke. 

Bocsánatkérés: Szeretnék mindenek előtt elnézést kérni barátaimtól, volt kollégáimtól és valójában a bankszektorban dolgozó minden munkatárstól. A jelenségért, amelynek a fenti címet adtam, nem ők felelősek, azt, mint alant kiderül, több tényező idézi elő, amelyek sorában azonban a kormány intézkedései, ideértve a rögzített árfolyamon történő végtörlesztést lehetővé tételét, játsszák a meghatározó szerepet. 


Hír a napi sajtóból: Andreas Treichl, az Erste csoport első embere kijelentette, hogy az Erste az üzleti fejlesztésre szánt forrásokat nem Magyarországon fekteti be...ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szilárd tőkemegfeleléshez és a likviditáshoz szükséges tőkét mindig biztosítani fogják a magyar Erste-nek.Hasonló értelemben nyilatkoztak az osztrák Raiffeisen csoport vezetői. 


Definíció: A "zombi bank" kifejezést első ízben az amerikai u.n. savings and loans institutions (lényegében takarékszövetkezetek) 1987-es válsága kapcsán használták. Ezek a takarékszövetkezetek üzleti, vagy számviteli értelemben elvesztették a tőkéjüket, ám tovább működhettek mert az állam explicit, vagy más módon garantálta fizetőképességüket. Majd a japán ingatlanválságot követően a japán nagybankokat nevezték több mint egy évtizeden keresztül így. És most Amerikában lehet újra olvasni arról, hogy sokasodnak azok a pénzintézetek (pl. a Bank of America-t említik), amelyek megfelelnek ennek a leírásnak. 


Időközben a kifejezés tartalma kibővült, illetve módosult. Ma már nem csak olyan bankot neveznek így, amely elvesztette a tőkéjét és állami támogatásban részesül. Egy meghatározás szerint (CNN Money) a zombi bank "nincs elég jó állapotban, hogy fejlődjön, de túl fontos, hogy engedjék meghalni." Témánk szempontjából azonban a következő definíció (NPR News) még alkalmasabb: "nem egészen halott, de nincs jól, és a gazdaságnak semmi haszna nincs belőle" (kiemelés tőlem). 


A magyarországi bankszektor meghatározó szereplői - különösen a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú vállalatfinanszírozás területén - az OTP kivételével egytől egyig külföldi tulajdonban vannak. Ezek a bankok az elmúlt durván két évtized alatt futtatták fel tevékenységüket; egyenként nagyjából 200 milliárd HUF összegű tőkét működtetnek Magyarországon és nem mellékesen 3000 embert foglalkoztatnak, bár ez a szám sajnos folyamatosan csökken. Az idők folyamán végrehajtott tőkeemelések és osztalékfizetések (az első az ország tőkemérlegében bevételt, a második kiadást jelent) figyelembevételével ezen bankok mindegyikének külföldi tulajdonosai nettó befektetők a magyar piacon. A nettó tőkebefektetői pozícióhoz párosul az ezen bankok által külföldi anyavállalatuktól, vagy máshonnan külföldről felvett hitelek állománya. Így már több ezer milliárd forint belföldön befektetett forrásról beszélünk. 


A bankrendszer külföldi tulajdona áldás és átok egyszerre, vagy finomabban szólva itt is igaz, hogy nincs ingyen ebéd. Mielőtt ezt kifejteném, előre kell bocsátani, hogy Magyarország a bankszektor tulajdoni szerkezet vonatkozásában nem különbözik a többi kelet-európai országtól, oly annyira nem, hogy még a külföldi bankcsoportok is nagyjából ugyanazok (az Erste, a Raiffeisen, a KBC, az Unicredit, az Intesa, a Citi szinte mindenütt meghatározó szerepet játszik). Ebből az is következik, hogy ha a magyar bankrendszerben illetve a gazdaságban valamilyen pénzügyekre visszavezethető diszfunkcióval, anomáliával (mondjuk eladósodás devizában) találkozunk, amely más országokban nem, vagy nem olyan intenzitással fellelhető, akkor jól tesszük ha az okokat elsősorban hazai viszonyainkban keressük és legfeljebb csak ezt követően kezdünk a bankok környékén kutakodni. 


A külföldi banktulajdon a 2008-ban kirobbant válság idején kifejezetten áldás volt Magyarország számára is; a külföldi tulajdonosok ugyanis megingás nélkül biztosították magyarországi leányvállalataik likviditását és tőkeellátását, azaz erre a célra az ország - sok nyugat-európai országtól eltérően - egyetlen fillér adóforintot sem költött. Így aztán más kelet-európai országokhoz hasonlóan nálunk sem állt elő az a például Izlandon vagy Írországban megfigyelt csapdahelyzet, hogy a bankszektort megmentve lényegében az állam kerül csődhelyzetbe. 


A külföldi tulajdonosok természetesen nem karitatív megfontolásokból alapján, hanem saját legjobb érdekeiket követve támogatták magyarországi leánybankjaikat. Ettől még azonban tény, hogy ez jelentős kockázatoktól, illetve veszteségektől mentesítette a magyar államot. Tudjuk, emberi tulajdonság, hogy ami nem történt meg, azt nem is nagyon becsüljük. Ennek ellenére nem árt erre emlékeztetni. 


Másfelől azonban az sem kérdés, hogy a több országban jelenlévő külföldi bankcsoportok számára Magyarország csak egy a piacok közül, amelyek között forrásaikat allokálniuk kell. Más szavakkal ezek a bankok definíciószerűen sokkal kevésbé elkötelezettek a hazai piac iránt, mint mondjuk egy száz százalékban magyar tulajdonú pénzintézet. Ez nem erkölcsi kérdés, hanem adottság, amelyet a döntéshozók nem hagyhatnak figyelmen kívül. Már pedig tény, hogy Magyarország egyebek közt a válság hatására is leértékelődött a befektetők szemében, mert egyszerre vált kockázatosabbá és romlottak növekedési kilátásai, azaz kevesebb profitot ígér. Így a külföldi banktulajdonosok forrásallokációs döntéseiben - és ezek a források immáron egyszerre szűkösek és drágák - Magyarország 2008-2009 folyamán a korábbi időszakhoz képest alulpozícionálttá vált, olyannyira, hogy a kelet-európai országok sorában valahol a lista alján foglal helyet. Ám - és ezt személyes tapasztalataim alapján biztosan állíthatom - 2010-re a külföldi tulajdonosok többsége arra készült, hogy óvatosan újranyit Magyarországon; többségük üzleti terveiben szolid hitelbővüléssel számolt. 


Ebben a helyzetben érte több hullámban a szektort a kormány támadása, amely egyszerre verbális, súlyosan anyagi természetű és egyébként alapvető kérdéseket vet fel a szerződéses, ill. jogbiztonság tekintetében. 


A tisztesség kedvéért el kell ismerni, hogy a kormány nehéz helyzettel találta magát szembe; megoldást kellett találnia a devizaadósok problémájára, megfelelni a társadalom igazságérzetének, javítani a költségvetés helyzetét és végül - gondolom, ez is szempont kellett, hogy legyen - fenntartani a gazdaság hitelellátását. Ez nagyon árnyalt, kiegyensúlyozott, mondhatnám szinte művészi gazdaságpolitikát igényelt volna. Ehelyett a kormány egy bukott közgazdász hallgató szakértelmével és egy bigott vidéki plébános erkölcsi normáival nyúlt ehhez az egyébként valóban nagyon nehéz, összetett kérdéskörhöz. 


Az eredmény minden csak nem kielégítő; a devizaadósok problémája változtalanul megoldatlan, sőt bizonyos csoportok számára a gondok várhatóan súlyosbodni fognak, a költségvetés helyzete már rövid távon is fenyegető, a bankszektor hitelezési tevékenysége nominálisan is csökken. 


Helyezzük most magunkat a külföldi tulajdonos helyzetébe: adva van egy piac, amit a szakmai szabályok szerint a kockázat-hozam rangsorban amúgy is hátra kell sorolnia. Ilyen körülmények között szembesül egy, a saját normái szerint értelmezhetetlen kormányzati döntéssel, amely súlyos veszteséget okoz a számára. Mit érezhet? Valószínűleg egyszerre van szó bizalomvesztésről, méltánytalanság érzésről és - én még ezen sem nagyon csodálkoznék - talán még valamilyen revansvágyról is. Naivitás azt hinni, hogy a multinacionális cégek kizárólag racionális megfontolások alapján döntenek. Ott is hús-vér emberek ülnek, a maguk érzelmeivel, kultúrájával, szocializációjával. Sok jót egy darabig aligha várhatunk tőlük. 


Másfelől az jól kitapintható volt, hogy a kormány nem bánná, ha egyik, vagy másik jelentősebb külföldi szereplő elhagyná a magyar piacot, mintegy helyet csinálva az "igazi" magyar bankok számára. De csalatkoznia kellett. A külföldi tulajdonosok - ahogy ma megállapítható - összességükben racionálisan döntöttek és maradnak. A bankok jellemzően hosszú távú játékosok és egyébként is túl sok tőkét fektettek be az országban. Egy kivonulás - még ha rendezett is - csak növelné a veszteségeket. 


Tehát maradnak, kivárnak, de befagyasztják tevékenységüket, azaz zombivá alakítják át itteni leányvállalataikat. Milyen üzleti stratégiát jelenthet a zombilét egy ilyen bank számára: először is piaci pozíciói védelmét, azaz mindenáron megtartani, akár árengedménnyel is, a jó minőségű ügyfeleket; megtartani, ha lehet magasabb ár mellett, az átlagos ügyfeleket és kiszelektálni a gyengébb minőségűeket. És mindenek felett kerülni a kockázatokat (pl. nem befogadni új, kockázatos ügyfeleket, fejlesztési projektumokat még magas kockázati felár mellett sem. (Emlékezzünk a tankönyvi tételre: a gazdaság növekedése épp azon múlik, hogy forráshoz jutnak-e a bizonytalan kimenetelű, de nagy hasznot ígérő projektumok és ügyfelek.) 


Ezen túlmenőn az anyabankok kitettségét csökkentendő ezek a bankok törekednek a külföldi források lehető legnagyobb mértékű lecserélésére belföldiekkel, azaz a leánybankok igyekeznek visszafizetni a korábban felvett külföldi hiteleiket. Ez a belföldi kamatok emelkedését eredményezi, ami jó a megtakarításoknak, de nem jó a vállalkozásoknak. Ez az a folyamat, ami már gyakorlatilag 2008 óta egyébként is zajlik, amit a miniszterelnök tévesen (?) aposztrofált az ország pénzének külföldre menekítéseként. Vegyük észre, hogy mindez egy külföldi forrásokra strukturálisan ráutalt gazdaságban történik. 


És egyáltalán nem mellékesen, a bankok minden lehetséges módon takarékoskodni fognak, munkatársakat bocsátanak el, fiókokat zárnak be, beruházásokat halasztanak el, és ahol lehet - ha másként nem, burkoltan - emelik szolgáltatásaik árát..."

Folytatás: link
gyors

OTP-ben esélyes a 3-3-5 szerkezet, eddig lefelé volt 3 hullám, szvsz nagy eséllyel mehet ma 3 hullámban északnak zárásig. (esés a célzónába jövő héten?)  Ha 3 hullámban felfelé indul esélyes egy új csúcs!

OTP órás chart:Thursday, 29 September 2011

OTP várakozás péntektől

ED, most lehet igazán látni, hogy a háromszögek tudnak kavart okozni a gépezetben. Játszott velem és játszhatott veletek is. Abban nem vagyok biztos, hogy teljesen kész, D és E pont még változhat. Ideális korrekciós szint lehet 3.100, több oldalról is, de várjuk meg milyen szerkezetben esik, milyen lesz a korrekció. Az ábrán a jelölt szint átvitele a további növekedés feltétele, de előtte lefelé várom, tehát a téglalap a korábbiakkal ellentétben nem célzóna!

OTP napos chart:
OTP órás chart:


A zónákon nem módosítottam sokat, az esés szerkezetétől függően várom a fenti zónákba a papírt. Ha ZZ korrekció alsó, ha flat, akkor a felső zónába.
Szerintem nagyobb az esélye a ZZ-nek, akkor 3100-at az első körben eléri, majd emelkedés, magas retrace szintre és újra esés egészen le a réshez, de lehet ez már jövő hét.


OTP 1' chart:Bux és Bux1112 - várakozás péntektől

Kezdek először a napos ábrákkal. Több verzió is van, ami számomra a legvalószínűbb az a következő. A valószínűségi következtetéseket a Cimballi által csak vezérlőelveknek mondott szabályok alapján állapítottam meg. (egy ciklushoz tartozó korrekciók jellemzői, mélysége, időbeli megvalósulása stb.)

Bux napi chart:


Bux1112 napi chart:


A  fenti ábrák szerint volt lefelé egy teljes Elliott ciklus, azaz egy nagyobb korrekció következhet. Kérdőjeles, mert előtte szeretném látni a trendcsatornából való kitörést. Ha jön a korrekció, magas célárat érhetünk el, előzetesen 20.000 környékét mondanám. (lehet, hogy már nem a bux1112, hanem a bux 1212 fogja a küldetést beteljesíteni?) Tényleg, mindenki az esésre hajt, akkor annál erősebb a megérzés, hogy ez a jó számozás.

Nézzük a piacot kisebb timeframen.

A bux és a határidő képe nagyjából hasonló, ami elliotti számozást illeti. Újra számoztam a korábbi verziót, mert a 3. hullám jellegzetességei alapján így jobbnak tűnik. Nem vagyok biztos, abban hogy a teljes ED készen van e vagy sem, még lehet felfelé egy kör. Ha nem megy új csúcsra, akkor esélyes forduló pont lehet 15900+ környéke. A csúcs után esést valószínűsítek, mértékét nehéz előre jelezni, mert b hullám, ráadásul ZZ lehet a teljes szerkezet, ha nem korrekció, hanem trendforduló lesz, akkor a célár 3 hullámban, akár 15.000 is lehet, de erről majd később.

Bux1112 órás chart:


A lényeg kis emelkedés belefér, de utána esést várok, függetlenül attól, hogy hó vége lesz és függetlenül attól, hogy melyik számozás a helyes. Célárat nem tudok most mondani, bármelyik FIBO szint jó lehet , az esés szerkezetétől is függ.

OTP, Bux1112 - gyors

Mindkettő esetében van egy 5. hullám, ami ED, jelentése gyors esés következik, a háromszög aljáig. Amit korrekciónak hittem, az úgy látszik, csak a felfelé menő 5 hullám 5. hulláma. Az esés jelentős része, ma zárásig bekövetkezhet. Közben erős esés kezdődött.. 

OTP órás chart:Bux órás chart:


Figyelmeztetés

Bármennyire is nagyok a találtatok mostanában, senki ne felejtse el, hogy nincs "szent Grál",  nincs olyan, hogy valaki mindig eltalálja a piacot! Nagyon fontos, hogy megfelelő tudás legyen a birtokodban, hogy felismerd a veszélyeket, amikor a piac már nem az elemzésben foglaltak szerint mozog. Fontos, hogy legyen kereskedési stratégiád, legyen jó money management rendszered azért, hogy megóvd magad a veszteségekről.  Fenntartások nélkül ne higgy senkinek és semminek ! Stop mindig legyen kint!

Bux1112 várakozás

A határidőben csak 3 felfelé hullám látható, azonban a normál indexnél megvan az 5 hullám, még ha az 5. egy picit csonka is. Nem akarok sokat írni, mert egy b hullám mehet lefelé, (vagy 2.) amit a legnehezebb előrevetíteni. Ennek ellenére örülnék a további elemzés szempontjából a 15.000 érintésének. Előtte 15300- és 15400- erős ellenállás. Figyelem, ez nem határidő!

Bux órás chart:


Holnap negyedév vége, esni nem nagyon fog tudni pénteken, jó lenne ma befejezni a szerkezetet (esés), hogy holnap egy szép emelkedés indulhasson Ráadásul bux kosár változás is lesz, inkább ez utóbbi miatt az elemzés sok kockázatot hordoz!

OTP - várakozás csütörtökről

Tegnap a csökkenés nem érte el a várakozásaim szerinti zónát, ma folytatódhat a csökkenés. Minimálisan 3100 környékére várnám, de nem lepődnék meg a 2950+ szinten sem. Sok FIBO sűrűsödik, óráson ezért rajzoltam egy nagy zónát, melybe behúztam a két legvalószínűbb részt. Hangulat függvénye meddig megy el. Réssel lefelé nyitás szerintem simán belefér.

OTP órás chart:OTP 1' chart:


Wednesday, 28 September 2011

Kommentek

Többen jeleztétek, hogy nem tudtok megjegyzést írni, nem tudom mi lehet a probléma, a blogger nem jelzett semmit. A múltban egyszer volt már hasonló probléma, azt hamar megoldotta a google, legyetek türelemmel!

OTP - gyors

Szerintem hamarosan gyengülni fog az OTP. A lefelé jövő korrekció b hulláma háromszögnek tűnik, amiből letörés lesz. Célárak az ábrán. Egyenlőre nem lehet pontosan számolni, mert b nincs kész. Ha ez így marad és nem éri el a 61,8%-os retrace szintet, nagy az esélye, hogy rövid távon bull, közép távon bear marad a piac. Péntekre lesz egy komolyabb erősödés, de előtte egy csökkenés. Pontosabbat este.

OTP 1' chart:OTP várakozás - szerdától

Van még egy kis tér felfelé. Két zónát rajzoltam, de nagyobb eséllyel most az első zónában maradásra tennék, célár 3.300 környéke (3.274). Utána esés.

OTP 1' chart:
OTP órás chart :
CET:12:35 cseréltem az ábrát OTP-re, bocsánat.

Bux1112 - várakozás szerdától

Nézzük meg tud e tovább felfelé menni, van egy gyanúm, hogy nem. Egyenlőre korrekciónak tűnik a felfelé kör. Nagy eséllyel lefelé fog menni az index a teljes napot figyelembe véve. (egy emelkedés délelőtt még beleférhet)

Bux1112 órás chart:Tuesday, 27 September 2011

OTP,Bux1112 -gyors

OTP 1' chart:


Bux1112 órás chart:
Percesen még gyakorolnom kell a célzóna időbeli megrajzolását.

Monday, 26 September 2011

Bux1112 - várakozás keddtől

Bocsánat, hogy kicsit elhanyagolom a hatit, az OTP sok időt visz el. A bux1112 is végre célzónába ért. Nem tudom, hogy a hármas jelölés jó e, ezzel kicsit később fogok csak foglalkozni. Várakozásom az emelkedés, de délelőtt el tudom képzelni, hogy tovább folytatja a korrekciót lefelé, de új low nélkül, majd emelkedés jöhet a célzónába.(amennyiben holnap lejjebb megy a célzóna is csúszik lefelé). Ma megvolt a 3. rés is, elméletben kész lehet az ötös lefelé.

Bux1112 órás chart:Bux1112 napos chart:


új olvasóknak

Az elmúlt napokban érezhetően sokan csatlakoztak a blog olvasótáborához, nekik szól a következő néhány fontos dolog a bloggal kapcsolatban:

A blog a tanulást szolgálja

Sokszor hangzik el, hogy az oldal a tanulást szolgálja.  A tanulás nem csak az olvasóra, hanem a blog szerkesztőjére, azaz rám is vonatkozik. Nem tartom magam mindent tudónak, sőt folyamatosan tanulok. A naponta megírt elemzések segítenek abban, hogy felmérjem hol állok, folyamatosan és akár historikus visszacsatolást adnak a fejlődésre. 
A nyilvánosság ereje rám is hat, a hozzászólásokkal együtt motivál és felelőssé tesz, ami belsőleg arra késztett, hogy folyamatosan foglalkozzam a témával, nekem ez a haszon, amit a blog írása ad.

Mini etikett

A bloghoz mindenki hozzászólhat, ne féljetek, itt mindenki kezdő, ha kérdésetek van nyugodtan tegyétek fel. Célszerű választani egy nicknevet, névvel rendelkező ember előbb kap választ a kérdéseire :o), ez pusztán pszichológia. Névvel a közösségnek is előbb tagjává válik az új vagy régi "jövevény".

Ezidáig "troll" nem került az oldalra, reméljük ez így marad. (Az számít trollnak, aki lerombolja a virtuális közösségeket, provokatív, heccelődő, értelmetlen beszólásaival.)

Véleménnyel szabad, sőt kell is vitatkozni, de kizárólag érvekkel. A személyeskedést kérlek kerüljétek, a sértődésen kívül nincs más eredménye, ráadásul rombolja a közösséget!

OTP - várakozás keddtől

Egyenlőre a tervek szerint, még akkor is, ha vadász ábrája elejtette a kétkedés morzsáit, amit bizonyára éreztetek. Amikor elragadnak az érzelmek nem lehet kereskedni, elemezni, meg kell várni még megnyugszik az ember és képes racionálisan látni a világot. Remélem ez megtörtént, mert az érzelmek kizárása elsődlegesen fontos a megfelelő elemzéshez, a várakozások megírásához.

Perces ábrát szemlélve és az indikátorokat is mellé téve, látható, hogy az ED megérzés jó volt, és most már be is tudom megfelelően számozni, B és D elhelyezésével volt probléma. E pont várt zónáját telibe kapta, egy kis kiszúrással délre. Megugró forgalom az utolsó csúcshoz, majd fordulat.  

OTP 1' ábra:


Óráson és naposon is megfelelő a kép.

OTP órás chart:OTP napos chart:


Várakozás:

Egyenlőre a saját verziómat, azaz az elsőt viszem tovább, ahol trendforduló van.

Holnap lehet egy csökkenés, de már nem megy új aljra, majd, akár a csökkenés elmaradásával is, emelkedés. Az emelkedés módja, sebessége sokat elárulhat a jövőről. Célárakat az ábrán jelöltem. Szerintem az elsőt mindenképpen eléri, de annak örülnék igazán, ha a párhuzamos egyenesekből kitörve a 2 zónán is túlmenne. A második zónába érkezés és a párhuzamosokon belül maradva még negatív jelzést adna a piac, azaz bear.

OTP 1' chart:

OTP órás chart:


Holnap, holnap után lehet egy TF nap is, a lehetőségek adottak, jöhet egy 3. hullám felfelé, mely nagy forgalmat hozhat, akár a shortok zárásával.

OTP várakozás - 39. hét - részletesebb

A hétre vonatkozó egyértelmű várakozásom az emelkedés elindulása. a piac beért a célzónákba, megnőtt az esélye a fordulatnak.

A napos ábrát szemlélve, arra a megállapításra jutottam, hogy nagyobb esélyt adok annak, hogy a lefelé tartó 5 hullám nem egy 3. alhullámai, hanem csak az elsőé a nagy lefelé körben. Érdekes, hogy októberben sokan ismét az esésre számítanak, igaz augusztusra oldalazást, emelkedést várt a tömeg. Szerintem esélyes egy december végéig tartó emelkedés, ami akár márciusig is elhúzódhat. Mindez persze egy nagyon távoli elképzelés, hiszen a piaci fordulat sem következett eddig be.

OTP napos chart:Az OTP órás grafikonján kicsi változtatás eszközöltem. Mélyebben nem akarok belemenni, a lényeg az egymás követő eltérő szintű korrekciók nem tetszettek, mivel azokat nem tudtam megfeleltetni, Cimballi által  csak vezérlőelveknek nevezett szabályokkal. Így a számozás jobbnak tűnik, illetve ad egy kis helyet lefelé. A hozzávetőlegesen 100 vezérlőelv sajnos az alapkönyvben nincs leírva, ne keressétek.


OTP órás chart:A fentiek miatt módosítom az egyperces elképzelést is. Korábban írtam, hogy akár kész is lehet a szerkezet, akár nem. Az új információk figyelembevételével az alja 2.700 környékére teszem, persze leszúrás vagy elmaradás tőle belefér. Ha nem lennének ilyen nagy mozgások a perces grafikonon nem is lenne vele célszerű foglalkozni. Kereskedési szempontból a 2800 -+ 50 pont már megfelelő információ tartalommal bír.

OTP 1 ' chart:(az elemzés vasárnap délután készült, az akkor rendelkezésre álló információk alapján)

Második lehetőségnek a kicsi tf miatt meghagyom a kész ED verziót, azaz nem megyünk le újabb mélypontra, kész a szerkezet. De ez most csak a második verzió.

Sunday, 25 September 2011

Bux1112 - várakozás 39. hét

Naposon minden a terv szerint, óráson még nem érte el a célzónát a papír. Az OTP helyzetét elnézve, nagy szükség lesz a Mol gyengélkedésére. Várakozásom 14.800 elérése -+100 pont.


Bux1112 napos ábra:


Bux1112 órás chart:OTP várakozás - 39. hét

A hétre vonatkozó egyértelmű várakozásom az emelkedés elindulása. a piac beért a célzónákba, megnőtt az esélye a fordulatnak.

OTP napos chart:
OTP órás chart:Saturday, 24 September 2011

OTP pénteki napi összefoglaló

Ígértem, hogy írok néhány gondolatot a pénteki napról. Az ábrák alapján az előrejelzés szerint alakult piac, azzal a kivétellel, hogy a felfelé kör időben kicsit hosszabb volt, mint amire számítottam, ennek oka, hogy egy háromszög korrekció volt 4. hullámban (perces grafikon), majd onnan esés. 2.840 környékén fordulat, amit úgy értelmeztem, hogy megvan az 5. vége, indulhatunk felfelé. Gyors emelkedés után azonban újabb esés kezdődött 3 hullámban, majd emelkedés szintén 3 hullámban. Ez egy ED, amire számítani is lehetett, miért mondom ezt, mert nagy fordulat előtt sokszor jelenik meg. Gyakorlatilag a 2.800 +- 50 pontos célárat tökéletesen teljesítette. Elégedett is lehetnék, de van egy kis félelmem!  Meg tudom úgy is rajzolni az ED-t, hogy vége, de úgy is, hogy még egy esés belefér! Kicsit a tf, az indikátorok sem adnak egyértelmű jelzést. 
Napos tf-en egy pár száz pontos leszúrás nem zavarna, de kis tf-n a következő támasz 200 ponttal lejjebb van, azaz, ha nincs kész a hsz, akkor bizony 2500+ foghatja meg az esést. Ami még zavar, hogy SP-ben is ED lesz a befejező alakzat, de ott még a közepénél tart, a kérdés tudunk e ellenszélben hajózni egy két napot vagy sem.

OTP 1 perces chart:


OTP órás chart:OTP napos chart:


Óráson a lefelé jövő hullám 3. v. 5. verzióját még mindig figyelem, a forgalom nőtt, de nem volt még olyan magas, mint az eddig feltételezett 3. hullámban, azaz az elképzelésen nem módosítok.

Friday, 23 September 2011

Kereskedési idő utáni záró gondolatok

Ha valakinek ma nem válaszoltam kérlek jelezze, mert sok ábrát lőttem fel, a rengetek bejegyzés mellett, számos megjegyzés is született. 

Azt hiszem Cimballi azt írta egyszer , hogy a nagy fordulatok előtt megnő a blog forgalma, illetve amikor nem értik az emberek az eseményeket és elkezdik keresgélni az esés emelkedés okait. Imi-boy írt levelet reggel, hogy már más blogon olvasta az általam leírtakat, szerinte egyre többen olvasnak minket! :o) Én azt gondolom ez nem csak nekem szól, hanem Charlie kis tf-s ábráinak, Twer big picture-s előrejelzéseinek és sorolhatnám még Imi-boy, Naitssz, Hócipő, Zsozé, Lacika, Horgász, Ras, IC építő hozzáoszlásainak, hú remélem nem hagytam ki senkit, mert bajban leszek!:o)

A blogger statisztikájában én is látom, hogy igen felfutott az elmúlt két hétben a blog olvasottsága, gyakorlatilag duplázódott a napi letöltések száma. Ma az esés elindulásakor pedig hirtelen nagyon megnőtt ez a szám. (megj. pf OTP topic-on  délelőtt OTP napon belüli shortra tettem javaslatot, de ahogy Szarvasvadász tapasztalta, aki nem akarja azon nem lehet segíteni)

Íme a forgalom, amit érdemes összenézni a esés idejével:
Szeretnék írni a mai napról egy kis összefoglalót, elsősorban OTP-ről, de addig is köszi lányok és fiúk, mindenkinek jó pihenést a hétvégére!

OTP- gyors 2

Azt hiszem említettem, hogy akár lehet egy ED 5/5/5-ben nos....

otp - gyors

otp 1 perces- lemaradt ábra

Thursday, 22 September 2011

OTP - egy szép ábra

OTP napos ábrán kirajzolódott egy kép, szerintem sok minden benne van! Régen raktam fel, régen is néztem meg, ma sem teszem meg, ha nem beszélgetek Cimballival....

A lefelé követel 5-ös szerkezetű, jöhet a korrekció, hogy meddig ez egy nagy kérdés. Valóban 3. hullámról beszélünk vagy sem? Ebben nem vagyok biztos, kell egy kis idő mélyebben megnézni a tartalmát.

OTP napos ábra:Bux és Bux1112 várakozás péntektől

Ismét tanulság, hogy nem szabad elfeledkezni a normál index elemzésétől, mert a határidő nem mindig mutat helyes képet.Miért mondom? Utaltam rá, hogy hatiban nem teljes a kép, mert hiányzik még egy emelkedés, eközben az indexben már kész volt a szerkezet...

Napos ábrán jól látszik, hogy közeleg a vég, azaz a lefelé jövő 5-ös vége (amerikában meg most indul...) Elméletben a vastag kék vonal fogni fogja az esést, de spike még simán belefér. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez napos ábra, tehát napon belül lehetnek túlnyúlások.

Bux1112 napos ábra:Bux napi chart:


Felrakom az órás ábrát, de egy kis időre van szükségem a részletes elemzéshez, mert láthatóan az OTP-nél nagyobb eséllyel vége az esésnek, megvan az 5. hullám, mert nem háromszög volt az előző korrekció. A kérdés hatinál ez nem lehetséges? Tovább fog esni? Ez csak akkor lehet, ha a Mol is 3. hullám végét fejezi be, de a Molt nem néztem. Gondolom Charlienak van valami napos elemzése is hozzá, remélem holnap belinkeli.
(korábban a háromszöget nem abba a poziba rajzoltam be, ahonnan elindult az esés, lehet hsz- LD- ZZ-majd nagy 3. hullám volt a formáció?)

Bux1112 órás chart:
OTP várakozás - péntektől

Sajnos nem voltam ma gép előtt... Ezt most nagyon sajnálom. A kérdésre a válasz, korrekció kész volt 3.820-nál impulse hullám indult lefelé, ami biztosan nem expanded flat. A forgalom ebben az esésben nem volt olyan nagy (eddig!), mint a korábbi körben, ezért ezt egyenlőre 5. hullámként kezelem. Az ábrán látható a véleményem, szerintem hiányzik még egy kicsi lefelé minimum az új aljhoz. Igaz, ez már célár zóna, de kicsi tf-n még nem teljes a kép.

OTP órás chart:


OTP 1' chart:


Elemzés előtt - OTP

Ebbe a korábbi zónába lépett bele, a felfüggesztés kicsit segíthetett. Számozást ne nézzétek!

Mai nap

A mai nap választ kaphatunk arra, hogy egy medve csapdát látunk/láttunk e az OTP-ben és hasonló lesz e a helyzet a buxban. 3.300 - ig a spike miatt  még belefér. A Bux esetében a két zóna még áll, ha túlmegy a piroson is, akkor egy impulse hullám lesz.
Én még mindig azon vélemény mellé helyezkedek, hogy ez korrekció. Nézzük lesz e 1-2 felfelé.

Tuesday, 20 September 2011

A nagy kép

Korábban a következő ábra került fel a bux vonatkozásában. Az ábrán jelzett célzónát elérte a piac. A kérdés, hogy valóban láttuk e a feltételezett 3. hullám végét vagy sem. Ezt a kérdést nagyobb bizonyossággal csak akkor fogjuk tudni megmondani, ha a korrekciós oldalazás 4 hétnél tovább tart, vagy újabb mélypontot látunk.


Jelenlegi chart:A napos ábrán a fibo szint az első hullám nagyságát mutatja. Ezért gondolom, hogy akár a 3/5 kész lehet. Sajnos a háromszögből leszakadt thrustnak nincs belső szerkezete, amit értékelni lehetne. 


folyt. köv.