Hírek/News

Economic Calendar >> Add to your site

Friday, 25 November 2022

Vételi klimax és szentiment - fókuszban az OTP

Homma Munehisa neve talán kevésbé ismert még a technikai elemzéssel foglalkozók körében is, pedig a technikai elemzés alapú kereskedésnek az egyik legkiválóbb mester volt 200-300 évvel ezelőtti Japánban. Ha teljesítménye, piaci gondolatai nem is közismertek, technikáját vagy annak egy részét szinte mindenki használja, ő alkotta meg, a manapság csak japán gyertyaként ismert rendszert, piaci megközelítést, őt tekinthetjük a japán gyertyák  atyjának. Egyik sokat hivatkozott mondása (angolul számomra többet mond, mint magyarra lefordítva):

"when all are bearish, there is cause for prices to rise"

Mindez természetesen fordítva is igaz, azaz ha már mindenki bull, akkor meg van az az ok, amiért az ár eshet. Munehisa tulajdonképpen arról az állapotról beszél, amit manapság klimaxnak hívunk, amikor a kereskedők extrém többsége egy irányba áll és egy irányba gondolkodik. 

A klimax állapot felismerése a technológia fejlődésével már könnyű, figyelhetjük az indikátorokat, figyelhetjük a különböző topikokban megnyilvánuló kereskedőket vagy éppen a brókerek megújított vételi, vagy eladási jelzéseit, illetve ezek összességét.

Október elején a topikokban egyezett a vélemény, mindenki további esést, jó beszállót várt, alacsony árfolyamok mellett, míg az elmúlt napokban extrém bull megnyilvánulásoknak....

...és a bejegyzés írása megszakadt fél három környékén, a másik monitorra nézve elindultak a piros gyertyák:

A bejegyzés értelmetlenné vált, a piac gyorsabb volt, megmutatta mire akartam kifutni a bejegyzés végére, arra, hogy nagy esély van egy komolyabb esésre. 

Aki átélte megjegyezi, sokáig fog emlékezni rá!

Sunday, 13 November 2022

OTP

Óriási emelkedés hat hét alatt, vajon előrelátható volt-e ez Elliott elméletével? 

Visszaolvasva az OTP elemzéseimet, már október elején megjelent, akkor egy minimum 9000-ig tartó, gyors  mozgás lehetősége, mint elsődleges verzió, azaz a lehetőségek között hetek óta ott szerepelt egy éles emelkedés szcennáriója, mely folyamatos objektív megerősítéseket kapott.

Elliott hullámelmélete egy fantasztikus találmány, ugyanakkor mint minden rendszernek, ennek is megvannak a maga korlátai. A piac működését mindenkor leíró modell, ugyanakkor nem a legjobb előrejelző eszköz egy trader életében. Az első hallásra logikai bukfenccel rendelkező állítás feloldásához mélyrehatóan kell ismerni magát az elméletet. Enélkül, talán elég annyi az olvasónak, hogy Elliott hullámelmélete nem azt mutatja meg, hogy mi fog következni a piacon, hanem azt, hogy milyen verziók következhetnek az ismert szabályrendszerek mentén. A verziók akár egymással ellentétes irányba is mutathatnak!

Itt azonban nem ez történt, a legtöbb szcenárió egy irányba, északra mutatott, meglehetősen nagy valószínűség mentén, ráadásul az egymás után következő gyertyákkal folyamatos megerősítést kapva. Már október elején minimum a 9000, majd a 9600-as zóna elérésére reális lehetőség mutatkozott, mely az idő előrehaladtával magasabb régiók célbavételének lehetősége előtt nyitotta meg az utat.

Mi történhetett mégis, hogy a legtöbb interneten keringő, magát elliotti elemzésnek való chart és azon szereplő várakozással szemben éles emelkedés bontakozott ki?

Általánosságban elmondható,hogy a szakmai hiányosságok mellett  a legveszélyesebb dolog, amikor az elemző, saját, kiinduló érzelmi állapotának visszaigazolását keresi a charton és nem a grafikonról von le következtetés. Egyfajta önigazolást keres a már korábban kialakult véleményére és sok eseteben jól láthatóan nem csak a szabályrendszert, hanem a hüvelyujj szabályokat is átlépve választ egy verziót, melyet elliotti elemzésnek kiállt ki. Tulajdonképpen az történik, ami a hullámelmélet alapját képezi, az elemző nem a rendszer külső szemlélőjeként fogalmaz meg véleményt, hanem saját érzelmei és a tömegpsziché rabjává válva, annak mentén áll rossz irányba, vagy fogalmaz meg hibás várakozást, az elmélet szakmaisága mögé bújtatva érzelmi beállítottságát, jelentősen erodálva az elmélet hitelességét. Emberek vagyunk és bármennyire is ágálunk ellene, a racionális döntéshozatal (neoklasszikus közgazdaságtan), láthatóan nem működik, sokkal inkább igaz, hogy az emberek döntéseik visszaigazolására keresnek racionális okokat vagy éppen tudatalatti tényezők befolyásolják viselkedésüket (viselkedési közgazdaságtan). A legnehezebb dolog - és ezt sokszor saját példámból is tudom - független érzelemmentes véleményt levonni egy chartról. Az ego működik, az érzelmi csapdába került elemző már a legnyilvánvalóbb dolgokat is figyelmen kívül hagyva ragaszkodhat egy hibás elképzeléshez. Nehéz beismerni a tévedést, elfogadni a hibázást, pedig a piacokon való túlélés első és elengedhetetlen feltétele ez.

Manapság elvétve olvasok elemzéseket, ennek ellenére a volt tanítványok sokszor becsatolnak egy-egy elliottnak kikiáltott tanulmányt, rajzot, chartot, melyen jól látható szakmai hibák szerepelnek, s melyek esetében nagy az esélye annak, hogy teljesen ellentétes irányba megy el a várthoz képest egy papír árfolyama. A tipikus hibák beazonosítása egyben jelzi azt, hogy sokan csapdába szorulnak, így az ellenirányú elképzelés lehetőségét óhatatlanul is támogatják. A gyakran hibákat elkövetőkre - szakmai berkekben -  antiszignálként szoktunk figyelni.  

A szakmai hibák megjelenése az elemzésekben természetesen nem jelenti azt, hogy a piac esetlegesen nem választhatja éppen azt a mozgásirányt, melyre az elemző számít, örömet és elismertséget hozva készítőjének, így az antiszignálok sem működnek - mint ahogy más sem - tökéletesen a piacokon. Ugyanakkor ezen tényező miatt az elkövetett hibák nem kerülnek feltárásra, az elemző nem fejlődik, nem tanul, s legközelebb ugyanabba a tévedésbe eshet.

Az OTP elmúlt időszaki emelkedése sokakat meglepett, az extrém pesszimista hangulat a piaci szereplők (tömeg) összeomlás várása tipikus elliotti hullámkarakter jegy, mely szépen hozta a tömegpszichére vonatkozó ez irányú várakozást, azaz a hirtelen, erős emelkedést.

Pusztán az elmélet önmagában nem jó előrejelző rendszer, ugyanakkor más eszközökkel kiegészítve eredményessé teheti a kereskedést (pl indikátorhasználat, gyertyajelzések, esetleg konkrét indikátor-konfigurációs setupok). 

De nézzük meg - konkrét elliotti számozás nélkül - annak háttérbeli long irányú verziójának milyen támogatása jelent meg folyamatosan a charton (itt most a gyertyaalakzatok mentén fogom megközelíteni a mozgás legnagyobb részét).

Az első charton  azt láthatjuk, hogy a divergenciával (majd konvergenciával) járó fordulat után erős esés bontakozik ki, az rsi eljut a bear klimax zónájáig, ahonnan emelkedés indul, majd ismét délre fordulva, már lassulva, de újabb mélypontra fut (folyamatos divergenciák mentén, ahol az utolsó divergencia megjelenése már bull irányba mutat) a papír árfolyam. Ez egyértelműen az eső trend lassulását jelenti, mely a fordulatok (legyen az nagyobb korrekció, vagy trendfordulat) előfutára

A leszorítóból (rsi-n is, árfolyamon is) élesen kitörve emelkedés indul, nagy sebességgel, gyorsan (zöld nyíl), mely nyilvánvalóan trendmozgató alakzat, majd lassú és időben elhúzódó lecsorgás következik (piros nyíl), mely legtöbbször korrekcióra utaló piaci magatartás.

Mindezek után az rsi megtámaszkodva a bull ellenállás zónáján (long jelzés) északnak fordul, október 4-én előrejelezve egy nagyobb mozgás lehetőségét. Mindez Elliott elméletlének ismeretéből, a hozzá kapcsolódó indikátorkép segítségével levonható egyszerű, komolyabb megerősítés nélküli következtetés, ami a bull irányba kellett, hogy tolja az elemzést végző szakembereket.

 
Azaz, ha volt is bearish irányba mutató elliotti szcenárió, annak háttérbe tétele, vagy evidenciában tartása mellett a bull irányokra kellett a fókuszt fordítani!

Ebben az időszakban már elkészült és egy réssel erős megerősítést is kapott egy "Falling Wedge" alakzat 4h idősíkon:

 

Továbbá arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy potenciális dupla alj (Adam-Adam) kialakulására is lehetőség mutatkozott:


Mindezek után megjelent egy szimetrikus háromszög formáció (nem elliotti értelemben vett hsz!!!!):

Melyből északi irányba - ráadásul - réssel tört ki a piac! Újabb long irányú megerősítés jelentve!

Az erőteljes emelkedés, a megjelenő momentumos gyertyák egy elemző számára azt jelenti, hogy visszatérhetett egy nagyobb idősík trendje, megindult egy újabb impulzus hullám északra, a trend bull. Megjelent és triggerelődött egy "Descending Channel Pattern", ami már 9600-9800 környékére mutatott (8670 környékéről!!!, a hozzá tartozó 60-70%-os megbízhatósági valószínűséggel). Elliotti értelemben pedig egy flat korrekció erőteljes c hulláma, vagy egy harmadik hullám a legvalószínűbb eshetőség (a csonka hullám - unortodox alj - számozása statisztikailag hibás, annyira kicsi általában a valószínűsége).


A gyertyaformáció célárának elérése előtt újabb alakzat jelent meg a charton, egy "Bullish Pennant", melynek konzervatív célára 9600-as szint elérésére utalt:

Az alakzat egyben egy inv. HS formáció triggerelődését is magával hozta, mely a jelenlegi szinteknél valamivel magasabbra mutat:

Vajon mi köze Elliott hullámelméletének a gyertyaalakzatokhoz, merülhet fel jogosan a kérdés?

A gyertyaalakzatok megjelenése jól definiálhatóan megfeleltethető egy-egy elliotti hullámképnek, azonban a gyertyaalakzatok már sokkal inkább tekinthető objektív nézőpontnak, mint önmagában Elliott hullámai, sok esetben segít eldönteni, egy-egy kétséges szituációban, hogy melyik verziónak van nagyobb esélye, ráadásul kereskedési szempontból százalékos valószínűséget képes adni egy-egy célár bekövetkezésének.  Mire gondolok?

A "Descendig Channel Pattern" egy korrekciós alakzat, ahogy sokszor a "Double Botton Pattern" is, a "Bull Pennant" legtöbbször egy negyedik hullám pozíciójában (nagyon sokszor egy közbelső 4.) jelenik meg. Az "Edge" formációk egy nagyon belassult, már erőtlen impulzus, vagy éppen egy diagonal grafikus megjelenése, mely trend végére, gyors fordulatra utal. A felsorolásból egyedül az utolsónak megrajzolt fej-váll alakzat lóg ki, az nem tipikus elliotti kontextusban jelent meg, ugyanakkor a forgalom megugrása megerősítheti a célár elérését.

Mindezek mellett a hetes chartot nyomon követve látszik, hogy az erős támaszról másodszor is északnak fordult az árfolyam, törtek az ellenállások/leszorítók és menetelő katonák sora mutatta a mozgás erejét és várható további irányát.

Persze, utólag, mondhatja bárki, már könnyű véleményt alkotni, de a zárt csatornákon (pl.: Discord) ezen gondolatainkat folyamatosan megosztottuk egymással és talán ami a legtöbbet jelenti, hetek óta long pozícióban ültünk, vagy ülünk. Bár a megindulás időpontjában kétségeink természetesen fennálltak, a folyamatos megerősítések után ezek eltűntek, csupán a várható célárak vonatkozásában folyik a mai napig szakmai diszkurzus az egyes alakzatok és célárak valószínűségének vonatkozásában.

A végére egy szolgálati közlemény:

Egy korábbi ígéretemhez tartva magam, december 20-án és 22-én délelőtt lesz egy kiscsoportos Célárszámítás (Elliott elmélete) tréning, kedvezményes feltételekkel, amihez ha valaki akar csatlakozhat. További információ emailen lehetséges.

Monday, 24 October 2022

Az URAL olaj ára 24%-kal olcsóbb, mint a háború kitörésekor

Érdekes információkat tartalmaz az URAL olaj árának elérhető chartja.

Az első és második nyílnál történt meg a benzinársapka bejelentése (2021 nov. 11. és a hatálybalépés nov. 15.), az Ural olaj ára akkoriban 81,389 környékén mozgott. Az ukrajnai háború kitörésének időpontját jelöli a harmadik nyíl, amikor is az olaj árfolyama 95,129-es színt környékén állt.


Az adatokból az látszik, hogy a benzinársapka bevezetése és az aktuális árfolyam között olyan 11% körüli csökkenés, míg az oly sokszor hivatkozott háború kitörésekor érvényes árhoz képest olyan 24%-kal olcsóbban lehet most az orosz (Magyarország által használt alapanyag) olajhoz hozzájutni.

A háború kitörését követően 111 magasságáig emelkedett az orosz olaj ára, onnan olyan 35%-kal csökkent az orosz fekete arany árfolyama.

Tuesday, 30 August 2022

Richter - folyt.

A korábbi elképzelés megerősítésére újabb "Pattern" érkezett. Egy lehetséges "Bull Flag" formációban, mely a korábban jelzett emelkedés irányába mutat. A tegnapi nap az órás fej-váll besülését hozta, de a nagyobb idősík képe változatlan. Egy momentumos emelkedés adhat okot a bizakodásra a hét további időszakában.
Thursday, 25 August 2022

Richter - folyt.

 Nem szép, de a korábban megfogalmazott elvárásokat támogatja: